Tuina massage

Tuina (spreek uit als ‘twiena’) valt ook onder de diverse pijlers van de Chinese geneeskunde. Door deze massage wordt de balans volgens het Yin-Yang principe hersteld. Hierbij wordt de circulatie van de Qi, bloed en de lichaamsvloeistoffen bevorderd en worden de meridianen en de organen in evenwicht gebracht. Uiteindelijk activeert Tuina hiermee het zelfherstellende vermogen van het lichaam.
Daarnaast heeft Tuina evenals andere massagevormen een aantal algemene, weldadige effecten zowel op het lichaam als de geest zoals het bevorderen van de doorstroming van energie, bloed en lymfe, het bevorderen van de ademhaling, het versterken van het immuunsysteem, het maakt bewuster van het lichaam en brengt het lichaam en geest meer in balans.